Pośród wielu miast w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i akademickim, ale też na licznych odmiennych polach. Staje się regionem otwartym do mieszkania. Zmiany, które dotknęły miasto w ostatnich okresach sprawiają, że Kraków naprawdę pnie się w górę.
Korzystne przekształcenia w stolicy małopolski.
Co niezłego stworzono w trakcie ostatniego czasu? Wielość zmian i nowości inwestycyjnych jest duża. Bardzo pomogły w tym aspekcie dotacje Unii Europejskiej, z których miasto niemało korzysta. Dynamiczne akcje w temacie uzyskiwania dotacji spowodowały, że gmina wzbogaciła się o nowe drogi, ekologiczne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, i ciekawe miejsca użyteczności publicznej.
Liczne inwestycje są niewidoczne dla zwykłego obywatela. Nie oznacza to natomiast, że nie funkcjonują. Zazwyczaj nie interesują nas nie związane z nami informacje. Statystycznemu obywatelowi miasta zdaje się, że w mieście niewiele się dzieje. Natomiast Kraków rozrasta się z każdym miesiącem. Usprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, budowie i modernizacji siatki kanalizacyjnej, budowa filtrów akustycznych to tylko część zmian, które pomagają mieszkańcom pełniej i wygodniej żyć. Kraków rozwija się też w zakresie możliwości kulturalnych. Potencjał miasta idzie w górę dzięki takim inwestycjom jak: centrum konferencyjne ICE czy rewitalizacja Huty. takie nowości inspirują przyjezdnych do odwiedzin.
Podejmowane za pomocą zarządu miasta projekty nie tyczą się tylko samego centrum miasta, ale również są związane z pełnym regionem. Dlatego lepiej nie pomstować tylko zobaczyć innowacje w które obrodził Kraków.
Przyszłe lata – jeśli uda się utrzymania szybkości innowacji – umożliwią miastu zostać prawdziwą metropolia.
Jacek Majchrowski