Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. lean prezentacje Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnowania zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Skorzystanie z technik lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania oceny, które procesy są zbędne dla firmy.